-

zweefvliegeninzeeland
calandweg 2c
4341 ra
arnemuiden
info@zweefvliegeninzeeland.nl
vliegveld midden-zeeland

bezoek uitsluitend op afspraak

twitter twitter

cookiemelding

 

Deze website plaatst cookies.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Deze data kan niet herleid worden tot een pc of individu. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser.

 

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.

voorwaarden

 

Het meevliegen als donateur gebeurt op eigen risico, Zweefvliegeninzeeland.nl is niet aansprakelijk voor direkte schade, indirekte schade.

 

In geval van overmacht is Zweefvlieginzeeland.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.

 

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van het gestelde in de cadeaubon

in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

 

Het zweefvliegen is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Te harde wind, regen of lage bewolking zijn omstandigheden  waar wij geen invloed op hebben.

 

Hierdoor kan het voorkomen dat een geplande afspraak verzet moet worden naar een andere dag of dat een vlucht eerder moet worden afgebroken.